หาชมยาก! พระปรีชาสามารถของรัชกาลที่ ๙ ทรงให้สัมภาษณ์สื่อเป็นภาษาฝรั่งเศส

Home / ทีนวาไรตี้ / หาชมยาก! พระปรีชาสามารถของรัชกาลที่ ๙ ทรงให้สัมภาษณ์สื่อเป็นภาษาฝรั่งเศส

เป็นบุญของคนไทยทุกคน ที่ได้ชมคลิปนี้ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ที่พระองค์ได้ทรงพระปรีชาสามารถในภาษาต่างประเทศหลายภาษา เช่น  ภาษาฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมันและลาติน ในคลิปนี้เป็นตอนที่พระองค์ทรงให้สัมภาษณ์สื่อเป็นภาษาฝรั่งเศสได้อย่างทรงเชี่ยวชาญ พร้อมกับสมเด็จพระราชินีฯ สมเด็จพระเทพฯ และฟ้าหญิงจุฬาพรขณะยังทรงพระเยาว์

1

พระปรีชาสามารถของรัชกาลที่๙
ทรงให้สัมภาษณ์สื่อเป็นภาษาฝรั่งเศส

การสัมภาษณ์นี้เกี่ยวกับพระราชประวัติส่วนพระองค์ เริ่มที่การบรรยายว่าพระมหากษัตริย์จากประเทศไทยทรงมาประทับในเมืองเล็กๆ ใกล้ๆ Lausanne ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ยังไง พระองค์ก็ทรงตรัสว่าเคยประทับและศึกษาอยู่ที่นั่นสมัยยังเป็นเด็ก หลังจากนั้นก็จะเป็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับพระราชประวัติส่วนพระองค์ไม่ว่าจะเป็นพระปรีชาสามารถทางด้านดนตรี หรือ กีฬา ท้ายสุดก็เป็นเรื่องการศึกษาของพระโอรสกับพระธิดา

ขอบคุณผู้แปลคุณ Siriwat Jongjittrakoon

เอกสารประกอบเรื่อง/ที่มา / ภาพ

-Les archives de la RTS

-IG @up2youha