บทเรียนจากการนับข้าวสาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหลวงรัชกาลที่ ๙

บทเรียนจากการนับข้าวสาร ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙

Home / ทีนวาไรตี้ / บทเรียนจากการนับข้าวสาร ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙

13394042_976106392506256_3820615889059300776_n

บทเรียนจากการนับข้าวสาร
ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙

เรื่องราวเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ทรงได้รับคำสอน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ถึงบทเรียนและคำสอนต่างๆ หนึ่งในนั้นมีบทเรียนที่น่าสนใจ คือ บทเรียนจากการนับข้าวสาร

เมื่อครั้งที่สมเด็จพระเทพฯ ทรงมีพระชนมายุ ๘ พรรษานั้น ได้เคยทูลถามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ว่า

“…ข้าวสาร ๑ กระสอบมีกี่เม็ด…”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงอธิบายว่า….

“…ข้าวสาร ๑ กระสอบมีน้ำหนัก ๑๐๐ กิโลกรัม กิโลกรัมหนึ่งมีเครื่องชั่งวัดได้ ๑๐ ขีด ดังนั้น ก็เอาภาชนะไปตวงข้าวสารมาชั่งได้ ๑ ขีด แล้วก็นับข้าวสารที่ตวงมานั้นมีกี่เม็ด แล้วก็เอา ๑๐ คูณ เสร็จแล้วเอา ๑๐๐ คูณผลลัพธ์อีกทีก็จะได้จำนวนเม็ดข้าวใน ๑ กระสอบ…”

บทเรียนจากการนับข้าวสาร
สมเด็จพระเทพฯ ทรงทูลว่า ไม่อยากรู้แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงสอนว่า “ไม่ได้หรอก หากถามก็แสดงว่าอยากรู้ ดังนั้น จงไปหาข้าวสารมาตวงและนับเสีย เมื่อได้ผลเป็นอย่างไรให้มาบอกด้วยว่าข้าวสารหนึ่งกระสอบมีกี่เม็ด เพราะว่าก็อยากรู้เหมือนกัน”

เอกสารประกอบเรื่อง/ที่มา / ภาพ

นิทรรศการพลังแผ่นดิน อัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินสยาม

– หนังสือความสุขของสมเด็จพระเทพฯ เขียนโดย โกวิท วงศ์สุรวัฒน์


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง