ประวัติคาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ผู้ค้นพบระบบกรุ๊ปเลือด ABO

Home / ทีนวาไรตี้ / ประวัติคาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ผู้ค้นพบระบบกรุ๊ปเลือด ABO

วันที่ 14 มิถุนายน เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของนักวิทยาศาสตร์ เพราะเป็นวันเกิดของคาร์ล แลนด์สไตเนอร์ (Karl Landsteiner) แพทย์ชาวออสเตรีย ผู้ค้นพบระบบเลือด ABO ที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายมนุษย์จนกลายเป็นที่รู้จักในปัจจุบัน เขาเกิดในปี ค.ศ. 1868 ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในครอบครัวนักกฎหมาย และนักหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้น พออายุได้ 6 ขวบบิดาก็เสียชีวิต

95f26/huch/1136/hf0623

ประวัติคาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ผู้ค้นพบระบบกรุ๊ปเลือด ABO

คาร์ลมีความสนใจในทางการแพทย์มาตั้งแต่ต้น เขาได้เข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์จนสำเร็จเป็นนายแพทย์เมื่อ ปี ค.ศ. 1891 ต่อจากนั้นก็ทำงานทางด้านวิจัยและค้นคว้าทางการแพทย์เกี่ยวกับแบคทีเรียและพยาธิวิทยาในโรงพยาบาลที่กรุงเวียนนา และเริ่มสนใจเรื่องรากฐานของภูมิคุ้มกันและพยาธิวิทยา

64

ตลอดระยะเวลาร่วม 20 ปีที่เขาทำการค้นคว้าวิจัยนั้น เขาได้เขียนตำราและเอกสารทางการแพทย์ออกมามากมาย ซึ่งส่วนใหญ่มีประโยชน์และมีความสำคัญทางวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นอันมาก อาทิเช่น ลักษณะของเนื้อเยื่อที่เป็นโรค เรื่องภูมิคุ้มกันโรคของร่างกาย โรคเลือดในปัสสาวะ สาเหตุของโรคไขสันหลังอักเสบและภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มีต่อโรคนี้ และการค้นพบที่ทำให้เขาได้รับชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ การค้นพบชนิดของหมู่เลือดในคน

ในสมัยนั้นการให้เลือดแก่ผู้ป่วยยังไม่ค่อยได้รับผลสำเร็จนัก เพราะเลือดที่ให้มักตกตะกอนในสายเลือดของผู้ป่วย และเม็ดเลือดมักจะแตก ทำให้ผู้ป่วยมีอาการช็อค เป็นดีซ่าน คาร์ลให้ข้ออธิบายว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะเม็ดเลือดในคนแต่ละคนไม่เหมือนกัน เป็นสาเหตุให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างเม็ดเลือดที่ต่างชนิดกันและเกิดการตกตะกอนขึ้น

คาร์ลจึงได้สรุปผลการทดลองโดยแบ่งกรุ๊ปเลือดออกเป็น 3 หมู่คือ เอ (A) บี (B) และ โอ (O)   โดยแต่ละคนจะมีหมู่เลือชนิดใดชนิดหนึ่งและตั้งเป็นกฎเรียกว่า กฎแลนด์สไตเนอร์  (Landsteiner Law)  ต่อมาจึงได้มีการค้นพบกรุ๊ปเอบี (AB)  โดย เดส คาสติโล (DesCasterllo) และสเตอลิ (Sturli)  ดังนั้นจึงได้มีการรวบรวมกรุ๊ปเลือดทั้งหมด 4 แบบ คือ A B O และ AB  เหมือนเช่นในปัจจุบัน  และเรียกระบบกรุ๊ปเลือดแบบนี้ว่า กรุ๊ปเลือดระบบ ABO (ABO system) 

ในปี ค.ศ. 1909 เขาได้ตีพิมพ์เอกสารแสดงให้เห็นว่าเลือดของมนุษย์สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายชนิดคือ เอ บี เอบี และโอ และได้ชี้แจงว่าการถ่ายเลือดจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งที่มีกลุ่มเลือดเดียวกัน เลือดจะไม่เกิดปฏิกิริยาตกตะกอน นอกจากว่าบุคคลทั้งสองจะมีเลือดคนละกลุ่ม ซึ่งการค้นพบครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์อย่างมหาศาล

คาร์ล แลนสไตเนอร์ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ปี ค.ศ. 1943 ด้วยโรคหัวใจ รวมอายุได้ 75 ปี

ภาพจาก Google

ข้อมูลและภาพจาก mwitvcharkarn