Codex Seraphinianus หนึ่งในหนังสือประหลาดที่สุดของโลก

Home / ทีนวาไรตี้ / Codex Seraphinianus หนึ่งในหนังสือประหลาดที่สุดของโลก

“Codex Seraphinianus” ถือเป็นอีกหนังสือเล่มหนึ่งที่มีความแปลกประหลาดและลึกลับที่สุดของโลก นั่นเพราะภายในหนังสือมีภาพประหลาดอยู่หลายภาพ รวมถึงการอธิบายสิ่งต่างๆ โดยชนิดที่ว่าเป็นภาษาที่คนทั่วไปไม่สามารถจะเข้าใจความหมายได้!

Codex Seraphinianus หนึ่งในหนังสือประหลาดที่สุดของโลก

Codex Seraphinianus หนึ่งในหนังสือประหลาดที่สุดของโลก

Codex Seraphinianus เป็นหนังสือที่ออกแบบ และเขียนโดยศิลปิน-สถาปนิก ชาวอิตาลี นามว่า Luigi Serafini เขาเขียนขึ้นในช่วงระหว่างปี 1976-1978 โดยใช้เวลาเขียนและวาดรูปนานถึง 30 เดือน จนได้ออกตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1981 รวม 5000 ชุดหนังสือแปลกเล่มนี้มีความยาวกว่า 360 หน้า (ขึ้นอยู่กับรุ่น) เป็นหนังสือรวมภาพประหลาด พร้อมกับภาษาที่ไม่เข้าใจ หนังสือแบ่งออกเป็น 11 บท แบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ

ส่วนแรก : จะปรากฏขึ้นเพื่ออธิบายโลกธรรมชาติเกี่ยวกับพืช สัตว์ และฟิสิกส์ หากแต่สัตว์และพืชแต่ละอย่างมันไม่มีในโลก เช่นแรดสองหัว ม้า ช้างน้ำ แรด นก หอยทากหลากสีสัน คนต่างดาว ดอกไม้แปลก ต้นไม้เดินได้ พืชมีขา เป็นต้น

ส่วนที่สอง : เป็นเรื่องเกี่ยวกับ มนุษย์ศาสตร์ แง่มุมต่างๆ ของชีวิตมนุษย์ เสื้อผ้า ประวัติ อาหาร สถาปัตยอื่นๆ กีฬาแปลกๆ

Codex Seraphinianus หนึ่งในหนังสือประหลาดที่สุดของโลก
Codex Seraphinianus หนึ่งในหนังสือประหลาดที่สุดของโลก

ส่วนตัวอักษรที่ปรากฏ ดูเหมือนเป็นอักษรจอร์เจีย หรือกลุ่มภาษาเซมิติกเขียนจากขวาไปซ้าย(อ่านยังไงเนี่ย >,<) แต่จนบัดนี้อักษรและภาพเหล่านั้นก็ไม่มีใครตีแตกมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 80 ว่ามันสื่อถึงอะไร จน  Luigi Serafini ผู้เขียนได้ออกมาบอกว่า หนังสือที่เขาเขียนและรูปวาดประหลาดพวกนี้ ไม่ได้มีนัยยะอะไร ไม่ได้มีเจตนาให้ลึกลับ ซ่อนเงื่อน เพียงแต่เขาอยากสื่อถึงโลกจินตนาการ อยากให้คนอ่านได้ตื่นตาตื่นใจกับการอ่านหนังสือของเขา

และหนังสือเล่มนี้ได้เป็นงานศิลปะที่มีชื่อเสียงมากที่สุด และภาพที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ คนเปลือยกายกลายร่างเป็นจระเข้ (ภาพหน้าปกของหนังสือ) และปัจจุบันหนังสือ Codex Seraphinianus เล่มนี้ก็ได้ถูกนำมาตีพิมพ์อีกครั้ง ราคาแพงหูฉี่ถึง 170,000 บาท!

อ่านเพิ่มเติม http://teen.mthai.com/variety/55691.html

ดูภาพเพิ่มเติม http://the-dimka.livejournal.com/6645.html

Codex Seraphinianus หนึ่งในหนังสือประหลาดที่สุดของโลก
Codex Seraphinianus หนึ่งในหนังสือประหลาดที่สุดของโลก

Codex Seraphinianus หนึ่งในหนังสือประหลาดที่สุดของโลก

Codex Seraphinianus หนึ่งในหนังสือประหลาดที่สุดของโลก
Codex Seraphinianus

Codex Seraphinianus หนึ่งในหนังสือประหลาดที่สุดของโลก

Codex Seraphinianus หนึ่งในหนังสือประหลาดที่สุดของโลก

Codex Seraphinianus หนึ่งในหนังสือประหลาดที่สุดของโลก
Codex Seraphinianus หนังสือประหลาดที่สุดของโลก

Codex Seraphinianus หนึ่งในหนังสือประหลาดที่สุดของโลก

Codex Seraphinianus หนึ่งในหนังสือประหลาดที่สุดของโลก
Codex Seraphinianus

Codex Seraphinianus หนึ่งในหนังสือประหลาดที่สุดของโลก

Codex Seraphinianus หนึ่งในหนังสือประหลาดที่สุดของโลก
Codex Seraphinianus

Codex Seraphinianus หนึ่งในหนังสือประหลาดที่สุดของโลก

Codex Seraphinianus หนึ่งในหนังสือประหลาดที่สุดของโลก
Codex Seraphinianus

Codex Seraphinianus หนึ่งในหนังสือประหลาดที่สุดของโลก