โหดร้าย ภาพการทดลองในอดีต ตัดหัวสุนัขใส่หุ่นยนต์รบ!

Home / ทีนวาไรตี้ / โหดร้าย ภาพการทดลองในอดีต ตัดหัวสุนัขใส่หุ่นยนต์รบ!

ถ้าลองนึกถึงการทดลองลับสุดยอดที่ทั้งโหดและแปลกในอดีต หนึ่งในประเทศนั้นก็คือ รัสเซีย ใช่แล้ว! ในปี ค.ศ. 1958 ประเทศรัสเซียได้ทำการทดลอง ตัดหัวสุนัขเข้ามาต่อกับหุ่นยนต์ตัวมหึมา ซึ่งทีนเอ็มไทยก็ไม่แน่ใจว่าเป็นหุ่นยนต์รบรึเปล่า? แต่มีหลักฐานเป็นรูปภาพ ขั้นตอนต่างๆ พร้อม! รวมถึงภาพการทดลองที่สร้างออกมาเป็นตัวหุ่นยนต์ที่เสร็จสมบูรณ์ด้วย เรื่องการทดลองสุดแปลกพิสดารนั้นยกให้พี่เขาจริงๆ แต่ก็อย่างว่า การทดลองในสมัยก่อนนั้นก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี – ทางการแพทย์ ที่มีมาถึงปัจจุบัน โหดร้าย ภาพการทดลองในอดีต ตัดหัวสุนัขใส่หุ่นยนต์รบ!

โหดร้าย ภาพการทดลองในอดีต ตัดหัวสุนัขใส่หุ่นยนต์รบ!

โหดร้าย ภาพการทดลองในอดีต ตัดหัวสุนัขใส่หุ่นยนต์รบ!cats
ภาพขณะทำการทดลอง
โหดร้าย ภาพการทดลองในอดีต ตัดหัวสุนัขใส่หุ่นยนต์รบ!2
การเขียนไว้ก่อนทำการทดลอง ตัดหัวสุนัขใส่หุ่นยนต์รบ! โดยบอกรายละเอียดและขั้นตอนการทดลองแต่ละขั้น
โหดร้าย ภาพการทดลองในอดีต ตัดหัวสุนัขใส่หุ่นยนต์รบ!3
การเขียนไว้ก่อนทำการทดลอง ตัดหัวสุนัขใส่หุ่นยนต์รบ! โดยบอกรายละเอียดและขั้นตอนการทดลองแต่ละขั้น
โหดร้าย ภาพการทดลองในอดีต ตัดหัวสุนัขใส่หุ่นยนต์รบ!4
การเขียนไว้ก่อนทำการทดลอง ตัดหัวสุนัขใส่หุ่นยนต์รบ! โดยบอกรายละเอียดและขั้นตอนการทดลองแต่ละขั้น
โหดร้าย ภาพการทดลองในอดีต ตัดหัวสุนัขใส่หุ่นยนต์รบ!5
การเขียนไว้ก่อนทำการทดลอง ตัดหัวสุนัขใส่หุ่นยนต์รบ! โดยบอกรายละเอียดและขั้นตอนการทดลองแต่ละขั้น
โหดร้าย ภาพการทดลองในอดีต ตัดหัวสุนัขใส่หุ่นยนต์รบ!6
ภาพจริงของ หุ่นยนต์รบ แบบสำเร็จ
โหดร้าย ภาพการทดลองในอดีต ตัดหัวสุนัขใส่หุ่นยนต์รบ!8
เข้าสู่การทดลอง และเริ่มปฏิบัติจริง!
โหดร้าย ภาพการทดลองในอดีต ตัดหัวสุนัขใส่หุ่นยนต์รบ!7
เข้าสู่การทดลอง และเริ่มปฏิบัติจริง!