คิดข้ามช็อต พร้อมเพื่ออนาคต (Think Beyond : Ready your Future)

คิดข้ามช็อต พร้อมเพื่ออนาคต (Think Beyond : Ready your Future)

เพราะความสำเร็จเกิดขึ้นได้จากการวางแผน มาร่วมวางแผนการเรียนเพื่ออนาคตที่ดีกว่า ในงาน “คิดข้ามช็อต พร้อมเพื่ออนาคต (Think Beyond: Ready your Future)” คิดข้ามช็อต พร้อมเพื่ออนาคต (Think Beyond : Ready…