‘They’ คำศัพท์แห่งปี 2019

‘They’ คำศัพท์แห่งปี 2019

มาติดตามคำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ กับครูพี่หวายกัน สำหรับการเปิดทศวรรษใหม่นี้ มีอยู่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในปี 2019 และจะส่งผลต่อการใช้ภาษาอังกฤษ