ส่องด่วน!! รูปแบบและตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT

ส่องด่วน!! รูปแบบและตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT

ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว กับสนามสอบ ความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) ในปี 2562 นี้ จากกำหนดเดิมคือ วันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2562

แจ้งข่าว! ประกาศเปลี่ยนห้องสอบ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย GAT/PAT ปีการศึกษา 2561

แจ้งข่าว! ประกาศเปลี่ยนห้องสอบ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย GAT/PAT ปีการศึกษา 2561

ประกาศด่วนถึงน้องๆ ที่มีรายชื่อสอบ GAT/PAT ที่มีสนามสอบอยู่ที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยจ้า โดย สทศ. แจ้งเรื่องเปลี่ยนแปลงห้องสอบ