สาวๆ BNK48 ชวนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ลอยกระทง 2018

สาวๆ BNK48 ชวนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ลอยกระทง 2018

22 พฤศจิกายน วันลอยกระทงนี้ สาวๆ BNK48 ทั้ง 6 สาว สวมเครื่องแต่งกายประยุกต์ ชวนโอตะ “อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ใส่ใจท้องน้ำ ไปกับพวกเรา BNK48 นะคะ”