ฮาตั้งแต่ภาพจนถึงประวัติ เมื่อหนุ่มญี่ปุ่นยื่นใบสมัครงาน เหมือนเบจิต้าแบบนี้

ฮาตั้งแต่ภาพจนถึงประวัติ เมื่อหนุ่มญี่ปุ่นยื่นใบสมัครงาน เหมือนเบจิต้าแบบนี้

จะไม่ยอมเห็นภาพนี้คนเดียวแน่นอน ภาพใบสมัครงานของหนุ่มญี่ปุ่นคนหนึ่ง ไปสมัครงานหลายที่แต่เขาไม่รับ สุดท้าย…