สวยงามไม่แพ้ที่ใด รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ร่วมแปรอักษรถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ ๙

สวยงามไม่แพ้ที่ใด รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ร่วมแปรอักษรถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ ๙

อีกหนึ่งโรงเรียนที่ร่วมจัดกิจกรรมแปรอักษร ได้สวยงามไม่แพ้ที่ไหน นั้นคือ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โดยผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
กว่า ๓,๐๐๐ คน