แป้งร่ำ เครื่องหอมของไทยแต่ดั่งเดิม

แป้งร่ำ เครื่องหอมของไทยแต่ดั่งเดิม

แป้งร่ำ ภูมิปัญญาของคนโบราณ โดยสมัยก่อนผู้หญิงนิยมใช้ผัดหน้าให้งดงาม ผุดผ่องนวลเนียนอย่างธรรมชาติ และช่วยปกป้องผิวจากแสงแดด ต่างกับสมัยปัจจุบันรู้จักแต่เพียงดินสอพองเอามาละลายน้ำเล่นปะหน้ากันวันสงกรานต์เท่านั้น