มหกรรมแนะแนวการศึกษาฟรี Success Design Forum 7

มหกรรมแนะแนวการศึกษาฟรี Success Design Forum 7

เตรียมตัวลูกหลานให้พร้อมรับมือกับอนาคตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วท่ามกลางโลกเทคโนโลยีที่ความต้องการทางอาชีพอาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในงาน