ยินดีกับเด็กไทย ได้รับคัดเลือกจากองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น ใน Asian Try​Zero-G​ 2018​

ยินดีกับเด็กไทย ได้รับคัดเลือกจากองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น ใน Asian Try​Zero-G​ 2018​

ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนไทย ในโครงการ Asian Try Zero-G 2018 ที่ได้รับการคัดเลือกจากแจ็กซ่า จำนวน 1 เรื่อง คือ “Inside the Slinky”