แจกหลักสูตรนักลงทุน “เรียนฟรี มีใบประกาศ” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แจกหลักสูตรนักลงทุน “เรียนฟรี มีใบประกาศ” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจกหลักสูตรนักลงทุน “เรียนฟรี มีใบประกาศ”  เรียนในรูปแบบ SET e-Learning บทเรียนที่เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และนักลงทุนที่ต้องการพัฒนาตนเองไปสู่นักลงทุนมืออาชีพแบบ Step by Step

เรียนฟรี!!! กีฬาและนันทนาการขั้นพื้นฐาน หลักสูตร 3 เดือน

เรียนฟรี!!! กีฬาและนันทนาการขั้นพื้นฐาน หลักสูตร 3 เดือน

ข่าวดี!! ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เปิดรับมัครเรียนกีฬาและนันทนาการ หลักสูตร 3 เดือน สำหรับ เด็ก เยาวชนและประชาชนผู้สนใจ ในด้านกีฬา ดนตรี, นาฏศิลป์ หรือศิลปะ เข้าเรียนฟรี

5 ประเทศจากรอบโลก ที่สามารถเรียนฟรีในปี 2016

5 ประเทศจากรอบโลก ที่สามารถเรียนฟรีในปี 2016

แบบนี้รอช้าไม่ได้แล้ว สำหรับน้องๆ ที่ชอบไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ และจะดีแค่ไหนถ้าเราไปเรียนต่างประเทศครั้งนี้แบบฟรีๆ ไม่เสียค่าใช้จ่าย