How To วิธีปรับตัวเข้ามหาวิทยาลัย

How To วิธีปรับตัวเข้ามหาวิทยาลัย

ไม่ต้องซีเรียส หรือเป็นกังวลจนเกินไปนะคะ กับการปรับตัวเพื่อเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย เขาผ่านกันมาแล้วทุกคน เราก็ต้องผ่านไปได้เช่นกัน ความแตกต่างจาก

โรงเรียนจีน หาวิธีคลายเครียดให้นักเรียนช่วงสอบเข้ามหาวิทยาลัย

โรงเรียนจีน หาวิธีคลายเครียดให้นักเรียนช่วงสอบเข้ามหาวิทยาลัย

เป็นกันทั่วโลก น้องๆ ที่อยู่ในช่วงสอบเข้ามหาวิทยาลัยต้องจมอยู่กับความเครียด ความกดดันว่าตัวเองต้องสอบเข้าที่นั้นที่นี้ให้ได้ จนส่งผลต่อสุขภาพจิต