ประวัติวันครูแห่งชาติ 16 มกราคมของทุกปี

ประวัติวันครูแห่งชาติ 16 มกราคมของทุกปี

วันครู เป็นวันสำคัญสำหรับระลึกถึงความสำคัญของครู ประเทศส่วนใหญ่เป็นวันหยุดของครูและนักเรียน บางแห่งมีการเฉลิมฉลองเพื่อเป็นเกียรติและจัดงานเลี้ยงสำหรับครู

เรียงความวันครู 16 มกราคม วันครูแห่งชาติ

เรียงความวันครู 16 มกราคม วันครูแห่งชาติ

การเขียนเรียงความถึงครู เป็นการใช้ศิลปะการเขียนร้อยแก้วแสดงความรู้สึกนึกคิด จินตนาการ ผสมผสานความสละสลวย ในวัยประถมศึกษาทุกคนคงต้องผ่านการเขียนเรียงความ

วันครู 2014 ทั่วโลก

วันครู 2014 ทั่วโลก

รู้หรือไม่? วันครู มีกี่ประเทศ ? หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า?วันครู ไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทยแต่ วันครู 2014 มีทั้งหมด 76 ประเทศทั่วโลก ซึ่งในปีนี้ วันครู 2014 ประเทศไทย?ตรงกับวัน…