ฮินะ มัตสึริ เทศกาลวันเด็กผู้หญิงของประเทศญี่ปุ่น ที่มีมาแต่โบราณ

ฮินะ มัตสึริ เทศกาลวันเด็กผู้หญิงของประเทศญี่ปุ่น ที่มีมาแต่โบราณ

วันที่ 3 มีนาคมของทุกปี ในประเทศญี่ปุ่นได้เรียกวันนี้ว่าเป็นวัน ฮินะ มัตสึริ (Hina Matsuri) หรือ วันเด็กผู้หญิง ซึ่งเป็นเทศกาลของชาวญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่โบราณ รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีน