อ.แอนดรูว์ บิ๊กส์ พบข้อสอบเฉลยผิด 4 ข้อ O-net อังกฤษ ม.3

อ.แอนดรูว์ บิ๊กส์ พบข้อสอบเฉลยผิด 4 ข้อ O-net อังกฤษ ม.3

อ.แอนดรูว์ บิ๊กส์ พบว่าเฉลยข้อสอบของ O-net ม.3 น่าเป็นห่วงที่สุด พบว่ามี 4 ข้อที่ดูเฉลยผิดแปลก และสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ถือเป็นคะแนนร้อยละ 8 ที่เยอะมาก