TK park เปิดตัว “อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ”

TK park เปิดตัว “อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ”

แหล่งการเรียนรู้แห่งใหม่ล่าสุด “อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ”  เครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ ภายใต้ความร่วมมือของ อุทยานการเรียนรู้ TK park และ อบจ.ศรีสะเกษ