Jacob เด็กพิเศษวัย 12 ปี ไอคิวสูงกว่าอัลเบิร์ต ไอนสไตน์

Jacob เด็กพิเศษวัย 12 ปี ไอคิวสูงกว่าอัลเบิร์ต ไอนสไตน์

Jacob Barnett เด็กวัย 12 ปี เป็น?เด็กพิเศษ หรือออทิสติกส์ แต่มีความสามารถในด้านคณิตศาสตร์สูงมาก วัดระดับไอคิวได้ถึง 170 เรียกว่ามากกว่าคนดังอย่าง?’‘อัลเบิร์ต ไอนสไตน์”?ซะอีก?ที่สำคัญคือ?เขาสามารถคิดค้นทฤษฎีสัมพันธภาพได้ด้วยตนเอง ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาโทด้านคณิตศาสตร์ ที่ Indiana…