กรี๊ดหนัก! โฉมหน้า Boy, Girl and Bomb Ambassador of Science 2017 จาก 14 มหาวิทยาลัย ไตรธาราเกมส์

กรี๊ดหนัก! โฉมหน้า Boy, Girl and Bomb Ambassador of Science 2017 จาก 14 มหาวิทยาลัย ไตรธาราเกมส์

มหกรรมการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 หรือ อะตอมเกมส์ 26 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2533 ซึ่งในปี 2560 นี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เป็นเจ้าภาพ