คำศัพท์เกี่ยวกับ ห้องน้ำภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับ ห้องน้ำภาษาอังกฤษ

มาติดตามคำศัพท์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับห้องน้ำและอุปกรณ์ในห้องน้ำกัน รวมถึง ห้องน้ำตามที่สาธารณะ หรือห้องส้วมนั้น เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร นอกเหนือจากคำว่า Toliet ถ้าอยากรู้มาติดตามกันเลย และหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายในสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตามได้ถูกต้อง คำศัพท์เกี่ยวกับ ห้องน้ำภาษาอังกฤษ Bathroom (บัธรุม) ห้องอาบน้ำ…

วันสุขาโลก (World Toilet Day) 19 พฤศจิกายนของทุกปี

วันสุขาโลก (World Toilet Day) 19 พฤศจิกายนของทุกปี

ห้องสุขา หรือ ห้องส้วม เป็นสถานที่ที่ทุกคนต้องเข้าไปปลดทุกข์ สหประชาชาติ ก็เลยจัดให้ 19 พฤศจิกายน ของทุก ๆ ปี เป็น วันสุขาโลกเพื่อเน้นย้ำแสดงให้เห็นถึง