Giant Squid ตำนานหมึกยักษ์ลึกลับแห่งท้องทะเล

Giant Squid ตำนานหมึกยักษ์ลึกลับแห่งท้องทะเล

หมึกยักษ์ (Giant squid) เป็นสัตว์ลึกลับที่พบเห็นได้ยากมากเพราะส่วนใหญ่มันจะอยู่แต่ใต้ทะเลลึกไม่ค่อยขึ้นมาบนผิวน้ำ ทำให้เรารู้เรื่องเกี่ยวกับหมึกชนิดนี้น้อยมาก มีบางครั้งที่มีการจับหมึกขนาดใหญ่นี้ได้หรือมีการพบซากมันโดนพัดมาเกยบนชายฝั่ง แต่แทบไม่เคยมีใครเห็นหมึกชนิดนี้ตอนยังมีชีวิตอยู่ ทำให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของมันยังคงเป็นปริศนาอยู่จนถึงทุกวันนี้ Giant Squid ตำนานหมึกยักษ์ลึกลับแห่งท้องทะเล Giant Squid ตำนานหมึกยักษ์ลึกลับแห่งท้องทะเล หมึกยักษ์ (Giant…