วลีภาษาอังกฤษน่ารู้ เกี่ยวกับสภาพอากาศ

วลีภาษาอังกฤษน่ารู้ เกี่ยวกับสภาพอากาศ

ช่วงนี้อากาศเมืองไทยบ้านเราเปลี่ยนแปลงไปมาก เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวฝน ล่าสุดลมหนาวมาแล้ว ทำให้หลายคนเริ่มอัพเฟสรายงานสภาพอากาศกันอยู่ตลอดๆ

ระวัง! ฝุ่นละอองส่งผลเสียต่อดวงตา พร้อมวิธีรับมือ

ระวัง! ฝุ่นละอองส่งผลเสียต่อดวงตา พร้อมวิธีรับมือ

จากสภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้ ทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและอีกหลายจังหวัด ถือว่ากำลังเผชิญกับวิกฤติหนัก เกี่ยวกับฝุ่นพิษหรือฝุ่นละอองที่มีค่า PM2.5