Thai Designer จัดกิจกรรม “ศึกษาเรียนรู้ผ้าทอ ลาวเวียง”

Thai Designer จัดกิจกรรม “ศึกษาเรียนรู้ผ้าทอ ลาวเวียง”

กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือ กันตนา กรุ๊ป จัดกิจกรรม “ศึกษาเรียนรู้ผ้าทอ ลาวเวียง” ให้แก่นักออกแบบไทย ผู้เข้าร่วมโครงการ Thai Designer Academy