8 สิงหาคม วันแมวโลก วันของแมวเมี๊ยว 1 วัน

8 สิงหาคม วันแมวโลก วันของแมวเมี๊ยว 1 วัน

วันแมวโลก (World Cat Day) วันสำคัญของแมวเมี๊ยว และทาสแมว ซึ่งตรงกับวันที่ 8 สิงหาคม ของทุกปี กำหนดโดยกองทุนระหว่างประเทศเพื่อสวัสดิการสัตว์