รวมเพลงเข้าค่ายลูกเสือ สามัคคีชุมนุม ที่ใช้ในกิจกรรมลูกเสือ

รวมเพลงเข้าค่ายลูกเสือ สามัคคีชุมนุม ที่ใช้ในกิจกรรมลูกเสือ

ชวนรำลึกความหลังสมัยเด็ก ไม่ว่าจะใครก็ต้องผ่านพ้นการเป็น “ลูกเสือเนตรนารี” ทั้งการเข้าค่ายลูกเสือ เดินป่า เล่นฐานต่างๆ แสดงละครรอบกองไฟ สิ่งเหล่านี้ล้วน

ประวัติลูกเสือไทย วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฏาคม

ประวัติลูกเสือไทย วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฏาคม

วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง คือ วันสถาปนาลูกเสือไทย  วันนี้ทีนเอ็มไทย จะพาทุกคนไปย้อนรำลึกประวัติความเป็นมาของวันสถาปนาลูกเสือไทย