คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2562

คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2562

วันต่อต้านยาเสพติด ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี วันนี้ทีนเอ็มไทยมีเรื่องราวน่ารู้ เกี่ยวกับความเป็นมาของวันต่อต้านยาเสพติด และคำขวัญวันต่อต้าน