มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตเด็กรุ่นใหม่กับวงดนตรีลูกทุ่งปัญญาไทย

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตเด็กรุ่นใหม่กับวงดนตรีลูกทุ่งปัญญาไทย

เพลงลูกทุ่งมีความไพเราะในตัวเสมอ บทเพลงลูกทุ่ง คือ เครื่องมืออย่างหนึ่งในการบอกเล่าเรื่องราว สะท้อนภาษา และค่านิยม รวมไปถึงวัฒนธรรมแบบไทยเรา เพื่อให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดกันต่อไป โดยกลุ่มนักศึกษาจาก วงดนตรีลูกทุ่งปัญญาไทย มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตเองก็เป็นหนึ่งกลุ่มที่มีส่วนช่วยในการสืบสาน อนุรักษ์ เผยแพร่นี้ด้วยเช่นกัน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวงดนตรีลูกทุ่งปัญญาไทย ประวัติความเป็นมา…