ธรรมดาโลกไม่จำ! รูปบัตรนักเรียนของ เจค เด็กวัย 9 ขวบในชุดฮอทดอก

ธรรมดาโลกไม่จำ! รูปบัตรนักเรียนของ เจค เด็กวัย 9 ขวบในชุดฮอทดอก

การแต่งกายของนักเรียนของต่างประเทศ แตกต่างจากเมืองไทย เพราะบางโรงเรียนไม่มียูนิฟอร์มชุดนักเรียน ทำให้เด็กๆ สามารถใส่ชุดไปรเวทไปโรงเรียนได้ และเมื่อต้องถ่าย