การคัดเลือกเข้าศึกษา รับตรงจุฬาฯ (แบบปกติ) ปี 58

การคัดเลือกเข้าศึกษา รับตรงจุฬาฯ (แบบปกติ) ปี 58

การคัดเลือกเข้าศึกษา รับตรงจุฬาฯ (แบบปกติ) ปี 58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยรับสมัครทางระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่…