OMG! ฟินแลนด์จะเป็นประเทศแรกของโลก ที่ยกเลิกวิชาเรียนแบบเดิมๆ

OMG! ฟินแลนด์จะเป็นประเทศแรกของโลก ที่ยกเลิกวิชาเรียนแบบเดิมๆ

เป็นไปได้หรือนี่ อย่างที่เรารู้กันว่าการศึกษาวิชาต่างๆ ทำให้เราเกิดความรู้มากมาย แต่ประเทศฟินแลนด์ กลับบอกว่าจะเป็นประเทศแรกของโลก ที่ยกเลิกวิชาเรียนแบบเดิมๆ คืออย่างไร มาติดตามคำตอบพร้อมๆ กัน