ยูนิเวอร์ซิตี้เอ็กซ์โป 2018 พลังขับเคลื่อนสุดปัง ฟังก์ชั่นแห่งการเชื่อมต่ออนาคต

ยูนิเวอร์ซิตี้เอ็กซ์โป 2018 พลังขับเคลื่อนสุดปัง ฟังก์ชั่นแห่งการเชื่อมต่ออนาคต

เมื่อการศึกษาของประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่ต้องเชื่อมต่อกับภาคเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาศักยภาพคนให้มีความทันสมัยและสอดคล้อง