ไม่ไหวจะเคลียร์! กินดี มีมารยาท เรื่องง่ายๆ ที่ทุกคนควรทำ

ไม่ไหวจะเคลียร์! กินดี มีมารยาท เรื่องง่ายๆ ที่ทุกคนควรทำ

มารยาทในการรับประทานอาหาร ยิ่งมารยาทบนโต๊ะอาหารในที่ส่วนรวมด้วยแล้ว ยิ่งต้องรักษามารยาทเป็นพิเศษ มารยาทดีมีความเกรงใจ เรื่องง่ายๆ ที่ทุกคนก็ทำได้

รีบแค่ไหนก็ต้องต่อคิว! วัฒนธรรมการเข้าคิว ใครๆ ก็ทำได้

รีบแค่ไหนก็ต้องต่อคิว! วัฒนธรรมการเข้าคิว ใครๆ ก็ทำได้

ร่วมด้วยช่วยกันส่งเสริม วัฒนธรรมการเข้าคิว ให้สามารถเข้าถึงได้มากขึ้น และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด สังคมไทยจะต้องน่าอยู่มากขึ้นแน่นอน