ไอ-ดี แชร์ไอเดีย สร้างแรงบันดาลใจ สู่รั้วมหาวิทยาลัย

ไอ-ดี แชร์ไอเดีย สร้างแรงบันดาลใจ สู่รั้วมหาวิทยาลัย

บรรยายพิเศษ ให้ความรู้เรื่องการต่อยอดความคิดด้านการทำงาน แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 3 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

กิจกรรมประวัติศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ แปลอักษรแสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ ๙

กิจกรรมประวัติศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ แปลอักษรแสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ ๙

กิจกรรมประวัติศาสตร์ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ทำบุญตักบาตร- แปลอักษร จำนวน 12,999 คน เป็นรูปตราพระราชลัญจกร ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 9