พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ คือ?

พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ คือ?

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพิธีกรรมสำคัญของไทย อย่างพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่จะเกิดขึ้นในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ไทย เป็นการสถาปนา