เปิดที่มาชื่อ “พายุปาบึก” PABUK มาจากไหน รุนแรงอย่างไร

เปิดที่มาชื่อ “พายุปาบึก” PABUK มาจากไหน รุนแรงอย่างไร

พายุปาบึก (PABUK) พายุที่เข้ามาประเทศไทยต้นปี 2562 นี้เกิดจากพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน โดยความเร็วลมสูงสุด