เปิดคำอ่าน พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธยและพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ในรัชกาลที่ ๑๐

เปิดคำอ่าน พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธยและพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ในรัชกาลที่ ๑๐

เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระปรมาภิไธย

ความหมายและความสำคัญของ ดอกพิกุลเงินพิกุลทอง ในการประกอบพระราชพิธี

ความหมายและความสำคัญของ ดอกพิกุลเงินพิกุลทอง ในการประกอบพระราชพิธี

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรยดอกพิกุลเงินพิกุลทอง พระราชทานแด่พระบรมวงศ์ หลังประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

คำน่ารู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

คำน่ารู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จะมีขึ้นในวันที่ 4-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เชื่อว่าน้องๆ วัยรุ่นหลายคน อาจไม่รู้จักคำ

พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ คือ?

พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ คือ?

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพิธีกรรมสำคัญของไทย อย่างพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่จะเกิดขึ้นในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ไทย เป็นการสถาปนา