9 ข้อป้องกันเด็กพลัดหลง ในงานวันเด็กแห่งชาติ

9 ข้อป้องกันเด็กพลัดหลง ในงานวันเด็กแห่งชาติ

อย่างที่ทราบว่าทุกปีมีเด็กจากทั่วทุกสารทิศ รวมไปถึงผู้ปกครองจำนวนมาก เดินทางพาเด็กๆ มาร่วมงานตามสถานที่จัดงานต่างๆ จึงทำให้เด็กๆ มีโอกาสพลัดหลงได้สูง

8 ข้อป้องกันการพลัดหลงเด็ก-ผู้สูงอายุ ขณะเดินทางมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

8 ข้อป้องกันการพลัดหลงเด็ก-ผู้สูงอายุ ขณะเดินทางมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

เตือนกันสักนิด! เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์พลัดหลงของเด็กเล็กและผู้สูงอายุ เนื่องจากมีคนจำนวนมากเดินทางมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ