เรื่องจริงของคนถนัดมือซ้าย

เรื่องจริงของคนถนัดมือซ้าย

คนเราเกิดมาถนัดไม่เหมือนกัน อย่างคนถนัดมือซ้าย ทั้งที่คนส่วนใหญ่ถนัดมือขวา แต่ไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใดนะคะ แต่เป็นความถนัดตามธรรมชาติ

ดูภาพแล้วยิ่งใช่ คนถนัดมือซ้ายเป็นทุกคน

ดูภาพแล้วยิ่งใช่ คนถนัดมือซ้ายเป็นทุกคน

มันคงดีถ้าเรามีความแตกต่างกว่าคนอื่นบ้าง ในขณะที่คนส่วนใหญ่ถนัดมือขวา แต่เราถนัดซ้ายและสามารถทำอะไรหลายๆ อย่างได้อย่างไม่มีปัญหา แต่ปัญหามันอยู่ที่ของใช้ทั่วๆ ไปเนี่ยแหละค่ะ ที่ทำให้คนถนัดซ้ายต้องเศร้า เพราะของส่วนใหญ่เขาทำมาเพื่อรองรับ และอำนวยความสะดวกแก่คนถนัดขวาซะมากกว่าละสิ ไม่เชื่อไปดูกัน…ดูภาพแล้วยิ่งใช่ คนถนัดมือซ้ายเป็นทุกคน หากใครไม่เป็นคงไม่เข้าใจความจริงอันโหดร้ายนี้ ดูภาพแล้วยิ่งใช่ คนถนัดมือซ้ายเป็นทุกคน ต้องเขียนงานจากซ้ายไปขวา มือก็เลยเลอะแบบนี้…