คำขวัญวันครู 2561 ประวัติวันครูแห่งชาติ

คำขวัญวันครู 2561 ประวัติวันครูแห่งชาติ

วันที่ 16 มกราคมของทุกปี ถือเป็น วันครูแห่งชาติ โดยในปี 2561 นี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คําขวัญวันครู ไว้ว่า