ประวัติลูกเสือไทย วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฏาคม

ประวัติลูกเสือไทย วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฏาคม

วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง คือ วันสถาปนาลูกเสือไทย  วันนี้ทีนเอ็มไทย จะพาทุกคนไปย้อนรำลึกประวัติความเป็นมาของวันสถาปนาลูกเสือไทย