นิทรรศการศิลปะ CO – PLAY “มาเล่นให้รู้ด้วยกันเถอะ”

นิทรรศการศิลปะ CO – PLAY “มาเล่นให้รู้ด้วยกันเถอะ”

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการ MA Home Play จัดงานนิทรรศการศิลปะเพื่อคนพิเศษครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อโชว์ผลงานศิลปะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ