คิดอย่างไร กับการกลับมาใช้ นโยบายตกซ้ำชั้น

คิดอย่างไร กับการกลับมาใช้ นโยบายตกซ้ำชั้น

หลังจากที่มีนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กันแล้วคราวนี้ก็มาถึง นโยบายตกซ้ำชั้น ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการกำลังพิจารณานำกลับมาใช้ ซึ่งถ้าพูดถึงการตก “ซ้ำชั้น” อาจเป็นคำขู่ที่ใช้แทนไม้เรียว ทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี คงไม่มีเด็กคนไหนอย่างเสียเวลาเรียนซ้ำชั้น หรือไม่ได้เลื่อนชั้นตามเพื่อน ไปหรอกจริงไหมคะ จึงทำให้เด็กต้องพยายามกระตือรือร้นที่จะศึกษาเพื่อให้ได้เกรดที่ดีขึ้น คิดอย่างไร…