ดาบจีน “โกวเจี้ยน” ไร้สนิม อายุกว่า 2,000 ปี

ดาบจีน “โกวเจี้ยน” ไร้สนิม อายุกว่า 2,000 ปี

ถ้าพูดถึงดาบในอดีต มักจะไม่สามารถใช้งานได้อีกแล้วอย่างดาบ 7 ปลาย และดูเรนดอล เพราะระยะเวลาที่ยาวนานหลายพันปี ทำให้ดาบเกิดสภาพเสื่อมไปตามกาลเวลา