หนังสือน่าอ่าน ดั่งดวงแก้ว ส่องสว่าง ทางสายงาม

หนังสือน่าอ่าน ดั่งดวงแก้ว ส่องสว่าง ทางสายงาม

เป็นหนังสือที่นอกจากทุกคนจะควรอ่านแล้ว น้องๆ วัยเรียนก็ควรอ่านมากๆ เช่นกัน เพราะหนังสือเล่มนี้ มีเรื่องราวของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเป็นแบบอย่างทั้งการเรียน การปฎิบัติ ได้เป็นอย่างดี