คําขวัญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คําขวัญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คําขวัญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คำขวัญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี “เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ” ดอกไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี “ดอกบัวผุด” ที่มาภาพจาก panmai.com เนื้อหาที่น่าสนใจ พาปอดไปฟอกที่…