รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนสิงหาคม 2558

รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนสิงหาคม 2558

รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนสิงหาคม 2558 ทั้งการประกวด Contest การแข่งขัน ส่งผลงานชิงรางวัล ทุกประเภทสำหรับนิสิตนักศึกษา ดังนี้ 1.PTT COMIC CONTEST ฉลองครบรอบ 5…

รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2558   ทั้งการประกวด Contest การแข่งขัน ส่งผลงานชิงรางวัล ทุกประเภทสำหรับนิสิตนักศึกษา ดังนี้ 1. ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย…

รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนมิถุนายน 2558

รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนมิถุนายน 2558

    รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนมิถุนายน 2558  ทั้งการประกวด Contest การแข่งขัน ส่งผลงานชิงรางวัล ทุกประเภทสำหรับนิสิตนักศึกษา   1.ประกวดการออกแบบผลงานจากเทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ    …

รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนพฤษภาคม 2558

รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนพฤษภาคม 2558

  รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนพฤษภาคม 2558  ทั้งการประกวด Contest การแข่งขัน ส่งผลงานชิงรางวัล ทุกประเภทสำหรับนิสิตนักศึกษา 1.โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2558     โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย…

รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนเมษายน 2558

รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนเมษายน 2558

  รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนเมษายน 2558  ทั้งการประกวด Contest การแข่งขัน ส่งผลงานชิงรางวัล ทุกประเภทสำหรับนิสิตนักศึกษา   1.ประกวดกล้าเขียน กับโครงการ TK Young…

รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนมีนาคม 2558

รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนมีนาคม 2558

รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนมีนาคม 2558  ทั้งการประกวด Contest การแข่งขัน ส่งผลงานชิงรางวัล ทุกประเภทสำหรับนิสิต นักศึกษา 1.ประกวดคลิปวิดิโอสั้น “WHERE INSPIRATION BEGINS”  …

รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558  ทั้งการประกวด Contest การแข่งขัน ส่งผลงานชิงรางวัล ทุกประเภทสำหรับนิสิต นักศึกษา     1.ประกวดอนิเมชั่นBeauty Story Animation…

รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนมกราคม 2558

รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนมกราคม 2558

รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนมกราคม 2558 ทั้งการประกวด Contest การแข่งขัน ส่งผลงานชิงรางวัล ทุกประเภทสำหรับนิสิต นักศึกษา 1.ประกวดภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท…