คําขวัญ จังหวัดอุตรดิตถ์

คําขวัญ จังหวัดอุตรดิตถ์

คําขวัญ จังหวัดอุตรดิตถ์ คำขวัญ จังหวัดอุตรดิตถ์ “เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก” ดอกไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ “สัก” ที่มาภาพจาก panmai.com เนื้อหาที่น่าสนใจ ปักหมุดจุดถ่ายรูปใหม่ ทุ่งดอกกระเจี๊ยบผี…